Oddział Informatyki
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia
Marynarki Wojennej


Oddział Informatyki CWTiD MW został utworzony w dniu 1 stycznia 2011 r. na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej o restrukturyzacji Marynarki Wojennej oraz rozkazu Dowódcy MW o rozformowaniu Zespołu Informatyki Marynarki Wojennej. CWTiD MW przejęło zadania i potencjał byłego Zespołu.

Działanie Oddziału Informatyki opiera się na projektowaniu, budowie i zarządzaniu sieciami komputerowymi, tworzonymi na potrzeby Marynarki Wojennej oraz na wsparciu merytorycznym i technicznym administratorów i użytkowników sieci.

Specjaliści Oddziału administrują systemami informatycznymi oraz wdrażają nowe technologie informatyczne; projektują, budują i aktualizują strony WWW jednostek wojskowych MW. Przygotowują również wymagania na systemy budowane dla Marynarki Wojennej przez instytucje zewnętrzne oraz uczestniczą w przyjmowaniu, testowaniu i wdrażaniu systemów nabywanych przez MW.

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2011 CWTiD MW. Wszelkie prawa zastrzeżone